Contabil Șef

Obiectivul postului:

Pentru două companii din cadrul grupului:

 • Organizează evidenta contabila conform legislației in vigoare, in concordanta cu sistemul organizatoric intern;
 • Răspunde de buna desfășurare a activității contabile in conformitate cu prevederile legale si fiscale;
 • Răspunde de declarațiile fiscale ale societăților;
 • Răspunde de administrarea documentelor angajaților.

Cerințe:

 • Studii superioare in domeniul financiar/contabil;
 • Absolvent CECCAR ;
 • Minimum 3-5 ani experiența similara in domeniul financiar-contabil;
 • Background solid de contabilitate, raportare și cunoștințe fiscale;
 • Experiență semnificativă cu un software de gestiune (ERP)
 • Cunoștințe avansate de Microsoft Excel;
 • Capacitate de analiza, evaluare, corelare si sinteza a informațiilor;
 • Spirit organizatoric, abilitați de comunicare, atenție la detalii;
 • Limba maghiara- obligatoriu;
 • Limba engleza (nivel mediu de comunicare);
 • Disponibilitate pentru navetă zilnică la Sânpaul, jud Mureș

Principalele responsabilități:

 • Participa la elaborarea si actualizarea procedurilor/ instrucțiunilor contabile intern;
 • Coordonează si controlează înregistrarea documentelor financiar-contabile;
 • Înregistrează provizioane, dobânzi, “accruals” etc. la final de luna/ trimestru/ an;
 • Urmărește înregistrarea ajustărilor conform politicilor contabile, respectând deadline-urile agreate;
 • Răspunde de tabloul de amortizare al mijloacelor fixe;
 • Realizează rapoarte către instituțiile care solicita (ex. Direcția de Statistica, BNR);
 • Calculează si înregistrează impozitele si taxele datorate si întocmește si verifica declarațiile de impozite si taxe;
 • Verifica conformitatea jurnalului de vânzări si de cumpărări cu balanța de verificare si răspunde de actualizarea lor conform legislației fiscale romanești;
 • Verifica rapoartele interne lunare de cheltuieli in funcție de natura acestora (daca sunt conforme cu balanța);
 • Întocmește balanța lunara analitica;
 • Întocmește situațiile financiare ale companiei si orice rapoarte stabilite de lege;
 • Răspunde de actualizarea legislației contabile si fiscale romanești;
 • Menține legătura cu contabilul din Ungaria (cod de TVA extern);
 • Verifica prin sondaj autenticitatea, veridicitatea si corectitudinea documentelor justificative, ce stau la baza înregistrărilor in contabilitate;
 • Reprezintă Financiar compania in relație cu organele de stat centrale si locale;
 • Menține legătura cu auditorul extern – întocmește diverse rapoarte solicitate de acesta, asigura transmiterea documentelor/ informațiilor in termenul stabilit;
 • Furnizează informații contabile către bănci, organe fiscale si alte instituții;
 • Ia decizii interne împreuna cu Directorul Financiar la nivelul departamentului pentru realizarea de noi obiective si îmbunătățirea activității;
 • Administrează documentele angajaților companiei (contracte de munca, acte adiționale, decizii de încetare etc.);
 • Întocmește statul lunar de plata;
 • Întocmește Registrul de Evidenta al Salariaților si transmite datele către ITM;
 • Participa la controalele cu privire la situațiile/ problemele de personal – salarizare, efectuate de reprezentanți ai instituțiilor de stat.

Ofertă:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Posibilitate de colaborare și pentru experți contabili, care au disponibilitate pentru o normă întreagă;
 • Decontarea cost transport personal;
 • Siguranță și posibilitatea de a cooperare cu o echipă dinamică;
 • Condiții moderne de lucru.

Despre angajator:

UBM Feed Romania SRL – având ca acționari Grupul UBM (Ungaria), Grupul East (prin firmele East Consulting și East Grain SRL) și Oprea Avicom SRL – are în derulare o investiție în valoare de 15 milioane de euro în comuna Sânpaul, județul Mureș în vederea înființării unei fabrici de nutrețuri combinate. Fabrica va fi pusă în funcțiune la începutul anului 2019.